• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Aylık arşiv 24 Ocak 2020

KURS AÇMA İŞLEMLERİ VE RUHSAT ALMA İŞLEMLERİ

Özel kurs açma işlemleri, özel kişisel gelişim kursu açma işlemleri ve özel kurs açma ruhsat alma işlemleri gerçekleştirmek için gerekli işlemlerin bütününü anlatarak bu konuda girişimcilik yapmak isteyen kişilere yardımcı olacağım. Özel kurs açma işlemleri ve kurs ruhsat alma işlemlerininin başında binanın uygunluğunun tespiti yapılmalıdır. Özel kurs açılacak olan bina da bina yapısı ve binanın depreme karşı dayanıklılığının belirlenmesi gerekiyor. Yine kurs açılacak binanın tapusu ve yapı kullanım belgesine ihtiyaç duyulacaktır. Kişisel gelişim kursu açılacak binanın merdiven genişliği, acil yangın çıkışları ve merdivenleri, tuvalet sayısı ve tuvaletlerin engellilerin kullanımına uygunluğu, derslik olacak odaların pencereli olmalarının uygunluğu vesaire işlemlerin uygunluğu tespit edilerek binanın kurs ruhsatı alınmasına uygunluğunun tespiti yapılır.

Kurum açılacak binanın uygunluğunun tespitiyle beraber kurs açılacak binaya ait belediyeden numarataj belgesi alınır.

Kişisel gelişim kursu açmak istediğimiz binaya ait kurum içindeki bütün birimlerin ve ölçülerinin belirtildiği yerleşim planı hazırlanır.

Kurs açmak istediğimiz binaya ait kurs deprem raporu veya kurs teknik raporu yetkili inşaat mühendislerini onayı ile hazırlanarak, kurs açma evraklarının içine eklenir.

İlgili kurumlardan alınmış olan yangın raporu ve sağlık raporları temin edilerek kurs açma dosyası hazırlanır.

ÖZEL KURS AÇMA ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, bireylerin tercihleri doğrultusunda okul dışı eğitim alma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı çözüm yollarının üretilmesi için özel öğretim kursu, kişisel gelişim kursu, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu ve yetenek kursu başlıklarında yeni kurs tanımları getirdi. “Tanımlar” başlığı altına, bilim grubu, özel öğretim kursu, kişisel gelişim kursu, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu, yetenek kursu, ders yılı ve öğretim yılı ibareleri eklendi.

Kişisel gelişim kursları, kişilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsayacak. Buna kapsamda, yabancı dil kursları ile açıköğretim öğrencileri için hazırlanan kurslar olacak.

Meslek edindirme ve mesleki gelişim kursları da kişilerin meslek edinme ve mesleklerinde ilerlemelerine yönelik alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını içerecek. Bilgisayar, muhasebe, güzellik ve cilt bakımı, modelistlik ve stilistlik, turizm ve otelcilik, insan kaynakları ve sekreterlik, emlakçılık, reklamcılık, sigortacılık, televizyon, radyo ve spikerlik, iş makinesi belgesi gruplarında meslek edindirme ve mesleki gelişim kursları açılabilecek.

Yetenek kursları ise kişilerin, sanatsal ve sportif alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsayacak. Bu çerçevede, müzik, dans ve bale kursları düzenlenebilecek. Bu öğretim programları dışında, özel öğretim kursları kategorisi hariç, programında sadece teorik konulara yer veren ve uygulama dersliğini ihtiyaç duymayan diğer kurslar açılabilecek.

Yönetmelikte, ders yılı okullarda, derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süre, öğretim yılı ise ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süre olarak tanımlandı.

KURS AÇMA DA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Günümüzde ve iş hayatımızda zamanın önemi çok büyüktür. Zamanımızı çok iyi kullanmalıyız. Bunun içinde planlı bir yaşam ve iş düzeni gerekmektedir. Bir işi en kısa sürede ve düzgün şekilde yapılabilmesi için yapılacak olan iş bilgisine hakim olmak gerekir. Bu bağlam da kişisel gelişim kursu açmak isteyen, müzik kursu açmak isteyen, dans kursu açmak isteyen, sanat kursu açmak isteyen, yabancı dil kursu açmak isteyen, kurs açma da dikkat edilecek hususlar nelerdir, müzik kursu açma da dikkat edilecek hususlar nelerdir diyen, dans kursu açma da dikkat edilecek hususlar nelerdir diyen, ana okulu açmak için dikkat edilecek hususlar nelerdir diyen, yabancı dil kursu açma da dikkat edilecek hususlar nelerdir diyen girişimcilerin Özel Öğretim kurumları kanunlarını ve yönetmeliklerini iyi bilmeleri gerekmektedir.

Son zamanlarda özel kurs açarken karşımıza çıkan en büyük problemlerden biri engelli ulaşımına uygun olmayan yerlerin karşılaştığı problemlerdir. Özel dans kursu açmak istenen binada, özel müzik kursu açmak istenen bina veya yabancı dil kursu açmak istenen bina engelli erişimine uygun standartlarda olmalıdır. Kurs açılacak binanın girişinde eşik yada merdiven engeli var ise bu engel uygun şekilde yapılacak rampa yada alınacak engelli taşıma ileti aparatı sayesinde bu engel kolaylıkla aşılabilmektedir.

Yine kurs açarken bu sene en çok karşılaştığımız sıkıntılardan biride kurum açılacak olan binaya ait deprem raporu yada diğer adıyla binaya ait teknik rapor. Kurs açmak için alınacak olan teknik raporun bina taşıyıcılarından alınacak beton değerlerinin deprem riskine göre uygunluğunun belirtildiği bir rapor olan teknik raporun olumlu olması gerekmektedir. Anaokulu açılacak binada, müzik kursu açılacak binada, dans kursu açılacak binada, yabancı dil kursu açılacak binada hazırlanacak teknik raporun kesinlikle uygun olması gerekmektedir.

Yine kurs açma girişiminde karşımıza gelen problemlerden biri de röle ve yerleşim planında yaşanan eksik ibarelerdir. Kurs açılışlarında istenen yerleşim planı ve anaokulu açılışlarında hazırlanması gereken yerleşim planlarında bir çok nokta eksiksiz belirtilmelidir. Kurs açarken hazırlanacak yerleşim planında kursa ait yangın çıkışları, kursa ait tavan yükseklikleri, kursa ait kapı genişlikleri, açılacak kursa ait koridor genişlikleri, açılacak kursa ait sınıf alanları, açılacak kursa ait cam alanları ve bunlar gibi bütün noktaların belirtilmesi gerekmektedir.