• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Adres Tespit Tutanağı


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Okul veya Özel Kurs iş yeri açma ruhsatı alırken temin edilmesi gereken evraklardan bir tanesi de Adres Tespit Tutanağıdır.Bu belge İlçe Belediyelerin Ruhsat ve İmar Müdürlüklerinden alınır. Bu belgeyi almak için Kurum Açılacak binaya ait tapu fotokopisi, şirket kaşesi, şirket vergi levhası ile başvuru yapılır.