• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Yerleşim Planı – Rölöve

Eğitim kurumu açmak için yapılması zorunlu olan işlemlerden bir tanesi de yerleşim planı hazırlamaktır. Yerleşim planında kuruma ait bütün bölümler ve ölçüleri belirtilir.

Kurs açılacak binanın yerleşim planında derslikler ,alanları ile beraber belirtilir.

Kurs açma işlemi için hazırlanan yerleşim planında sınıf tavan yüksekliği belirtilmelidir.

Kurs açma işlemi için hazirlanan yerleşim planında derslik kapı ebatları ve kapı açılış yönleri mutlaka belirtilmelidir.

Kurs açılacak binaya ait koridor uunlukları belirtilmelidir.

Kurç açmak için hazırlan yerleşìm planında kurum girişi ve merdiven genişlikleri mutlaka belirtilmelidir.

Kurs açma işlemi için hazırlanan yapıda cam ebatları belirtilmelidir.

Kurs açma işlemi için hazırlanan yerleşim planında katlar plan üzerinde belirtilmelidir.

Kurs açma işlemi için hazırlanan yerleşim planında milli eğitimde kullanacağı kurum adı mutlaka plan üzerinde belirtilmelidir.

Kurs açma işlemi için hazırlanan yerleşim planında tuvaletler bay-bayan, öğretmen-öğrenci olarak belirtilmelidir.

Yine kurum açma işlemi için hazırlanan yerleşim planında müdür odası,öğretmenler odası,kitaplık ve bunlar gibi bütün birimler plan üzerinde belirtilir.

Kurs açma işlemi için hazırlanan yerleşim planında yangın çıkışı belirtilmelidir. Yangın çıkışı kesinlikle koridor yada ortak alandan olmalidir.

Yerleşim Planı

Yerleşim Planı ve kontenjan değişikliği;


Meb Özel Danışmanlık olarak kurs açma işlemi sırasında en çok sorun yaşanan yerleşim planı düzeni konusunda sizlere yardımcı olmayı amaç edindik. Eksik yada yanlış hazırlamış bir yerleşim planı kurs açma yada anaokulu açma işlemimizi zaman olarak sûrekli milli eğitimde geri dönecek ve zamanınızı boşa harcamanıza sebep olacaktır. Bu bağlamda aşağıda belirttiğimiz üzere kurs açma işlemi yapacağınız yerde olması gereken ve yerlesim planıda nasıl yazacağı konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

Özel Okul veya Özel Öğretim Kursu açılacak binaya ait derslik , wc ( engelli wc, bay personel wc , bayan personel wc , Öğrenci wc belirtilmelidir) , öğretmenler odası , müdür odası , Kitaplık , Uygulama dersliği , Çok amaçlı salon , depo-arşiv , bilim derslikleri , merdiven , yangın çıkışı , asansör , rehberlik odası, danışma , ve bunun gibi birim isimleri yerleşim planı üzerinde belirtilerek hazırlanması gerekiyor. Ayrıca derslik kapı yönleri , tavan yüksekliği , sınıf metrekareleri , cam aydınlatma ebatları yerleşim planı üzerinde belirtilmelidir.

Ayrıca Özel Okul veya Özel Kurslarda yapılacak yeni yerleşim planında ve kontenjan değişikliğinde, 3 yeni 1 eksi çizilmiş yerleşim planı ve CD si ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapılır.

Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35×50 cm veya A3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD olarak Kurum Açma dosyası içine ilave edilir.

(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d), (h), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre sadece binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili mercin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

(2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı madde
doğrultusunda düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 ve 11 inci maddelerde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on beş iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili mercin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Ancak binaya blok veya kat ilavesi yapmadan, bina içinde ve dışında bulunan perde, kolon, kiriş, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarına müdahalede bulunmadan hali hazırda bulunan alanları; alçıpan, alüminyum, temperli cam gibi hafif ve sağlam
malzemelerle bölerek küçültme, aynı malzemenin kaldırılarak yapılan büyütme işlemlerine yönelik tadilatlar var ise Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayımlanan standartlar dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişleri/şube müdürleri veya uygun görülen başka personel tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarının yeterli olup olmadığına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.

(3) Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube
müdürü veya uygun görülen başka personel düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.(4) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merciye gönderilir.