• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

ÖZEL KURUM AÇILACAK BİNAYA AİT ÖZELLİKLER

Özel öğretim kursu açmak isteyen girişimcilerin, kişisel gelişim kursu açmak isteyen ve özel anaokulu açmak isteyen girişimcilerin bu anlamda ilk yapması gereken kurum açmak istedikleri binalara ait belirlenen standartlara uygun olmasıdır.

Özel ana okullarında ve özel okullarda aranan 100 metre kuralı özel kurslarda aranmamaktadır. Ancak özel kurslarda sadece aynı bina kurum açmaya engel işletmelerin bulunmaması aranmaktadır.

Özel dans kursu açılacak binada, özel müzik kursu açılacak binada, özel kişisel gelişim kursu açılacak binada veya anaokulu açılacak binada aranacak en önemli kriter yangın yönetmeliğine uygun olmasıdır. Katlı yapılarda mutlaka alternatif kaçış tertibatı yani yangın merdivenleri aranmaktadır. Yine özel dans kursu açarken, yada özzel müzik kursu açarken binada yangın merdiveni dışında bina yüksekliğine göre çeşitli yangın tertibatları istenmektedir.

Yine özel dans kursu açmak için veya özel müzik kursu açmak için hazırlanan yapıya ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığın tespiti yapılmalıdır. Binalara ait hazırlanacak olan teknik raporun inşaat mühendisi tarafından hazırlanması gerekmektedir.

mebozel