• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

KURS AÇMA İŞLEMLERİ VE RUHSAT ALMA İŞLEMLERİ

Özel kurs açma işlemleri, özel kişisel gelişim kursu açma işlemleri ve özel kurs açma ruhsat alma işlemleri gerçekleştirmek için gerekli işlemlerin bütününü anlatarak bu konuda girişimcilik yapmak isteyen kişilere yardımcı olacağım. Özel kurs açma işlemleri ve kurs ruhsat alma işlemlerininin başında binanın uygunluğunun tespiti yapılmalıdır. Özel kurs açılacak olan bina da bina yapısı ve binanın depreme karşı dayanıklılığının belirlenmesi gerekiyor. Yine kurs açılacak binanın tapusu ve yapı kullanım belgesine ihtiyaç duyulacaktır. Kişisel gelişim kursu açılacak binanın merdiven genişliği, acil yangın çıkışları ve merdivenleri, tuvalet sayısı ve tuvaletlerin engellilerin kullanımına uygunluğu, derslik olacak odaların pencereli olmalarının uygunluğu vesaire işlemlerin uygunluğu tespit edilerek binanın kurs ruhsatı alınmasına uygunluğunun tespiti yapılır.

Kurum açılacak binanın uygunluğunun tespitiyle beraber kurs açılacak binaya ait belediyeden numarataj belgesi alınır.

Kişisel gelişim kursu açmak istediğimiz binaya ait kurum içindeki bütün birimlerin ve ölçülerinin belirtildiği yerleşim planı hazırlanır.

Kurs açmak istediğimiz binaya ait kurs deprem raporu veya kurs teknik raporu yetkili inşaat mühendislerini onayı ile hazırlanarak, kurs açma evraklarının içine eklenir.

İlgili kurumlardan alınmış olan yangın raporu ve sağlık raporları temin edilerek kurs açma dosyası hazırlanır.

mebozel