• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Özel Anaokulu ve Kreş

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Anaokulu ve Kreş;


Günümüzde hızlı gelişen nüfus yoğunluğu ve buna bağlı olarak büyüyen eğitim sektörü girişimcileri eğitim alanında yeni atılımlar yapmaya yönlendirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Anaokulu veya Kreş açmak isteyen girişimciler, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun olarak Kurum Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almaları gerekmektedir. Ancak bu Özel Öğretim Kurum Ruhsatı alma süreci çok aşamalı, süreci uzun ve maliyetli bir durumdur.

Bizler Özel Okul Açmak İsteyen girişimcilere yardımcı olarak, yol göstererek isterlerse işlerin yürütülmesi sürecini takip ederek onlar için daha kolay, hızlı ve maliyeti daha düşük bir hizmet ile yardımcı olmaktayız. 

Çocuğunuzun İlk Okul Deneyiminde Alışma Süreci için Öneriler;


Anaokuluna başlamak çocuğun gelişimini birçok yönden destekler. Çocuğun sosyal gelişimi, bil işsel gelişimi, duygusal gelişimi, fiziksel gelişimi anaokulunda arkadaşları ve yaptıkları etkinlikler ile pekişir ve gelişir. Ancak okula ilk kez başlama hem ebeveynler için hem de zaman zaman çocuklar için güç olabilmekte. Anaokulu, çocuklar için daha önce hiç karşılaşmadığı kişilerle dolu tamamen yeni bir ortam üstelik bir süre sonra kendini güvende hissettiği kişiden de kısa süreliğine ayrılması gerekiyor. Tüm bu yenilikler çocukta kaygı,endişe yaratabilir. Çocuğunuzun anaokuluna başlamaya hazır olduğuna karar verildiğinde, ebeveynleri ne kadar kararlı ve huzurlu olursa bu hisleri çocuklarına da yansıyacaktır.

Anaokuluna Öncesi;

Anaokuluna başlamadan çocuğunuz ile seçtiğiniz okulu ziyarete gidin, çocuğunuzla o ortamda biraz vakit geçirin. Etrafta olanları ona anlatın, neler yapacaklarını, kimlerin olacağından bahsedin. Evinizde yapmaktan zevk aldığı bir etkinliğin okulda da olması onu biraz rahatlatabilir ( örnek: boya kalemleri ve renkli kartonlar)

Okula başlamadan, anaokulunu bir kaç kez ziyarete gidin. Öğretmeni ile tanışmasını ayarlayabilirsiniz, etrafı gözlemlemesi için ona fırsat yaratabilirsiniz. Okulda olan bazı düzen- kurallar ve etkinlikler hakkında bilgi alarak, çocuğunuzu bu düzen ve etkinlikler ile anaokuluna başlamadan bir süre önce evinizde tanıştırabilirsiniz. Etkinlik sırasında anaokulunda da böyle etkinlikler yapacaklarından bahsedebilirsiniz.

Anaokulu ile okula uyum sürecinin nasıl idare edildiği hakkında bilgi alabilir, kendi çocuğunuza neyin iyi gelebileceğine dair fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Mutlaka okulun psikologu ile çocuğunuzun okula alışma sürecini öncesinde konuşun. Bu süreçte ebeveynleri olarak sizlerin, nasıl bir tutum içerisinde olmanız çocuğunuzu rahatlatabilir hakkında bilgiler alabilirsiniz. Unutmayın ki her çocuğun uyum süreci ve süresi farklıdır, aynı şekilde her çocuğa bu süreçte aynı davranılması uygun olmayacaktır.

Çocuğunuzun anaokuluna başlaması ile ilişkin ebeveynlerin duyguları da çok önemlidir. Kaygılarınızı , endişelerinizi, sıkıntılarınızı siz ifade etmeseniz de çocuğunuz sözel olmayan ipuçlarını çok kolay algılayacaktır. Bu nedenle bu süreçte ebeveynlerinde sakin, huzurlu olup çocuklarına güven vermeleri önemlidir. Örneğin, eğer çocuğunuzu anaokuluna verme konusunda kendinizi suçlu hissediyor iseniz çocuğunuz mutlaka bu duygunuzu alacaktır. Bu gibi durumlarda mutlaka anne-baba danışmanlığı alınması önerilir.

Siz çocuğunuzun anaokuluna başlaması konusunda kararlı, rahat olursanız çocuğunuzda anaokuluna başlama konusunda daha huzurlu olacaktır ve uyum süreci daha pürüzsüz geçecektir.


 

Özel Okul Açma Hakkında


  • Yeni kurucu gerçek kişi ise kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler,
  • Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri,
  • Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,
  • Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
  • Bir arada bulunan Özel Okulların herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen bölümlerin tamamının bulunduğunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumların devrinde ise devri yapılmayan kurumların bir arada faaliyette bulunma şartlarını taşıdığını gösterir yerleşim planı Özel Okul devir ve Özel Kurs devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde herhangi bir inceleme raporu düzenlenmeden Özel Okul  açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren mercinin izni ile on beş iş günü içinde yapılır. Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adli veyahut idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez. Özel Okul kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması halinde kurucu temsilcisi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, değişikliğin yapıldığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile valiliğe müracaat eder.Özel Okul devir işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.
  • ÖZEL ANA OKULU AÇMA – ÖZEL KREŞ AÇMA – ÖZEL YUVA OKULU AÇMA                                                                Özel ana okulu açmak isteyen -Özel kreş açmak isteyen – Özel yuva okulu açmak isteyen , Özel Ana Okulu Nasıl açılır diyen – Özel Kreş Nasıl Açılır diyen girişimciler yukarıda belirtilen yönetmeliğe ait bütün koşulları sağlaması şartıyla MEB Ruhsatı alabilirler.