• WhatsApp (0542) 528 08 96
 • mebozeldanismanlik@gmail.com

Özel Kurs Açma


Özel Kurs Açma Danışmanlık Hizmetleri;

Özel Öğretim kurumları bünyesinde bulunan Özel kurslar, özel kişisel gelişim kursları, sürücü kursları, Özel Yetenek Kursları, Meslek edindirme ve Mesleki gelişim kursları ve bunlar gibi bir çok eğitim bilimi alanında eğitim almak amacında olan kişilere hizmet verir. Özel Kurslar çok geniş bir alanı içermektedir. Bu alanda girişimcilerimiz hizmet noktasında çeşitli kurs eğitimi vermek amacıyla Özel kurs açma işlemlerinde bulunuyorlar. Özel Matematik kursu açmak istiyorum, Özel matematik kursu nasıl açılır, Özel matematik kursu açmak için gereken belgeler nelerdir, Özel matematik kursu açma şartları nelerdir, Özel bilgisayar kursu açmak istiyorum, Özel bilgisayar kursu nasıl açılır, Özel bilgisayar kursu açma işlemleri nelerdir, özel bilgisayar kursu nasıl açılır, özel bilgisayar kursu açmak için gereken belgeler, özel bilgisayar kursu açma şartları nelerdir, Özel müzik kursu açmak istiyorum, özel müzik kursu nasıl açılır, özel müzik kursu açma işlemleri nelerdir, özel müzik kursu nasıl açılır, özel müzik kursu açmak için gereken belgeler nelerdir, özel müzik kursu açma şartları nelerdir, Özel dans kursu açmak istiyorum, özel dans kursu nasıl açılır, özel dans kursu açma işlemleri nelerdir, özel dans kursu nasıl açılır, özel dans kursu açmak için gereken belgeler nelerdir, özel dans kursu açma şartları nelerdir, özel resim kursu açmak istiyorum, özel resim kursu nasıl açılır, özel resim kursu açma işlemleri nelerdir, özel resim kursu nasıl açılır, özel resim kursu açmak için gereken belgeler nelerdir, özel resim kursu açma şartları nelerdir, özel yetenek kursu açmak istiyorum, özel yetenek kursu nasıl açılır, özel yetenek kursu açma işlemleri nelerdir, özel yetenek kursu nasıl açılır, özel yetenek kursu açmak için gereken belgeler nelerdir, özel yetenek kursu açma şartları nelerdir, kişisel gelişim kursu açmak istiyorum, kişisel gelişim kursu nasıl açılır, kişisel gelişim kursu açma işlemleri nelerdir, kişisel gelişim kursu nasıl açılır, kişisel gelişim kursu açmak için gereken belgeler nelerdir, kişisel gelişim kursu açma şartları nelerdir gibi konularda Özel Kurs Danışman Hizmeti olarak bize ulaşabilirsiniz. Özel Kurs Danışmanınız sayesinde Özel Kurs açma ruhsatı, kişisel gelişim kursu açma ruhsatı, özel matematik kursu ruhsatı, özel muhasebe kursu ruhsatı, özel bilgisayar kursu ruhsatı, özel yetenek kursu ruhsatı, özel açık öğretim kursu ruhsatı almak çok kolay olacak.

Özel Öğretim kursu açmak istiyorum, özel kişisel gelişim kursu açmak istiyorum, özel açık öğretim kursu açmak istiyorum, özel yetenek kursu açmak istiyorum, Özel kurs açmak istiyorum, özel okul açmak istiyorum, özel matematik kursu açmak istiyorum, özel bilgisayar kursu açmak istiyorum, özel muhasebe kursu açmak istiyorum, özel fotoğrafçılık kursu açmak istiyorum, özel dans kursu açmak istiyorum, özel yabancı dil kursu açmak istiyorum, özel müzik kursu açmak istiyorum, Özel öğretim kursu nasıl açılır, özel açık öğretim kursu nasıl açılır, özel kurs nasıl açılır, özel matematik kursu nasıl açılır, özel bilgisayar kursu nasıl açılır, özel muhasebe kursu nasıl açılır, özel fotoğrafçılık kursu nasıl açılır, özel dans kursu nasıl açılır, özel yabancı dil kursu nasıl açılır, özel müzik kursu nasıl açılır, özel öğretim kursu nasıl açılır, özel kişisel gelişim kursu nasıl açılır, Özel öğretim kursu açılış evrakları nelerdir, özel açık öğretim kursu açılış evrakları nelerdir, özel kurs açılış evrakları nelerdir, özel matematik kursu açılış evrakları nelerdir, özel bilgisayar kursu açılış evrakları nelerdir, özel muhasebe kursu açılış evrakları nelerdir, özel fotoğrafçılık kursu açılış evrakları nelerdir, özel yabancı dil kursu açılış evrakları nelerdir, özel müzik kursu açılış evrakları nelerdir, kişisel gelişim kursu açılış evrakları nelerdir, özel öğretim kursu açma danışmanlık hizmeti, özel açık öğretim kursu açma danışmanlık hizmeti, özel matematik kursu açma danışmanlık hizmeti, özel bilgisayar kursu açma danışmanlık hizmeti, özel muhasebe kursu açma danışmanlık hizmeti, özel fotoğrafçılık kursu açma danışmanlık hizmeti, özel yabancı dil kursu açma danışmanlık hizmeti, özel müzik kursu açma danışmanlık hizmeti, özel okul açma, özel kurs açma, özel okul açarken hangi evraklar isteniyor, özel kurs açarken hangi evraklar isteniyor, matematik kursu açarken hangi evraklar isteniyor, kişisel gelişim kursu açarken hangi evraklar isteniyor, bilgisayar kursu açarken hangi evraklar isteniyor, muhasebe kursu açarken hangi evraklar isteniyor, özel kurs açmak için ne gerekiyor, matematik kursu açmak için ne gerekiyor, bilgisayar kursu açmak için ne gerekiyor, muhasebe kursu açmak için ne gerekiyor, fotoğrafçılık kursu açmak için ne gerekiyor, müzik kursu açmak için ne gerekiyor, dans kursu açmak için hangi evraklar gerekiyor, özel kurs açmak için hangi evraklar gerekiyor, matematik kursu açmak için hangi evraklar gerekiyor, KPSS kursu açmak için hangi evraklar gerekiyor, muhasebe kursu açmak için hangi evraklar gerekiyor, özel kurs açmak için ne yapmalıyım, matematik kursu açmak için ne yapmalıyım, açık öğretim kursu açmak için ne yapmalıyım, KPSS kursu açmak için ne yapmalıyım, bilgisayar kursu açmak için ne yapmalıyım, matematik kursu açmak için hangi evraklar gerekiyor, KPSS kursu açmak için hangi evraklar gerekiyor, açık öğretim kursu açmak için hangi evraklar gerekiyor, muhasebe kursu açmak için hangi evraklar gerekiyor, dans kursu açmak için hangi evraklar gerekiyor,müzik kursu açmak için hangi evraklar gerekiyor, özel kurs açmak için ne gerekiyor, özel bilgisayar kursu açmak için ne gerekiyor, KPSS kursu açmak için ne gerekiyor, açık öğretim kursu açmak için ne gerekiyor, matematik kursu açmak için ne gerekiyor, muhasebe kursu açmak için ne gerekiyor, kişisel gelişim kursu açmak için ne gerekiyor, özel yetenek kursu açmak için ne gerekiyor, özel rehabilitasyon merkezi açmak için ne gerekiyor, özel matematik kursu açarken istenen evraklar nelerdir, özel bilgisayar kursu açarken istenen evraklar nelerdir, özel muhasebe kursu açarken istenen evraklar nelerdir, özel dans kursu açarken istenen evraklar nelerdir, özel bale kursu açarken istenen evraklar nelerdir, özel yetenek kursu açarken istenen evraklar nelerdir, kişisel gelişim kursu açarken istenen evraklar nelerdir, özel açık öğretim kursu açarken istenen evraklar nelerdir, meslek kursu açarken istenen evraklar nelerdir ve bunlar gibi birçok hizmet konusunda danışmanlarımızdan hizmet alabilirsiniz. Bizi arayın.


 

Kişisel Gelişim Kursları


Kişisel gelişim kursu Kişilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarıdır.
Kişisel Gelişim Kursu bünyesinde Yabancı dil kursları, açık öğretim kursları ve KPSS kursları açılır. Yabancı dil kursu açma evraklarį nelerdir, yabancı dil kursu açmak için ne yapmalıyım, yabancı dil kursu açma şartları nelerdir, yabancı dil kursu nasıl açılır, yabancı dil kursu açma istiyorum, yabancı dil kursu açarken dikkat edilecek hususlar nelerdir, yabancı dil kursu açma evrakları nelerdir, yabancı dil kursu açmak için geren evraklar nerlerdir, kpss kursu açmak istiyorum, kpss kursu nasıl açılır, kpss kursu açmak için ne yapmalıyım, kpss kursu açarken dikkat edilecek hususlar nelerdir, kpss kursu açmak için ne yapmalıyım, kpss kursu açmak istiyorum, kpss kursu açmak hakkında bilmemiz gerenler nelerdir, açık öğretim kursu nasıl açılır, açık öğretim kursu açma şartları nelerdir, kpss kursu açma şarları nelerdir, açık öğretim kursu açmak istiyorum, açık öğretim kursu açmak için ne yapmalıyım diyorsanız bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Özel Okul Danışmanlık ve Özel Öğretim Kursu Danışmanlık Hizmetlerimiz;

 


 • Özel Okul Açmak , Özel Kurs Açmak , Kişisel Gelişim Kursu Açmak , Özel Yabancı Dil Kursu Açmak , Özel Okul Öncesi Eğitim Kursu Açmak , Özel Açık Öğretim Kursu Açmak , Özel Yetenek Kursu Açmak , Meslek Edindirme ve Mesleki Gelişim Kursu Açmak , Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açmak, Özel Öğretim Kursu Açmak işlemlerinin Yürütülmesi .
 • Özel Okul Devri , Özel Kurs Devri Kişisel Gelişim Kursu Devri , Sürücü Kursu Devri , Özel Yabancı Dil Kursu Devri , Okul Öncesi Eğitim Kursu Devri , Yetenek Kursu Devri , Meslek Edindirme ve Mesleki Gelişim Kursu Devri , Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Devri, Özel Öğretim Kursu Devri işlemlerinin yürütülmesi .
 • Özel Okul Ruhsat almak, Özel Kurs Ruhsatı Almak, Kişisel Gelişim Kursu Ruhsatı Almak, Özel Sürücü Kursu Ruhsatı Almak, Özel Yabancı Dil Kursu Ruhsatı Almak, Özel Okul Öncesi Eğitim Kursu Ruhsatı Almak, Özel Yetenek Kursu Ruhsatı Almak, Özel Meslek Edindirme ve Mesleki Gelişim Kursu Ruhsatı Almak, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Ruhsatı Almak işlerinin yürütülmesi.
 • Özel Okul Açarken veya Özel Kurs Açarken gerekli olan İtfaaiye Müdürlüklerinden alınan Yangın Önlem Raporu alınması işlerinin yürütülmesi .
 • Özel Okul Açarken ve Özel Öğretim Kursu Açarken gerekli olan Toplum Sağlık Merkezinden Alınacak olan Çevre Sağlık Uygunluk raporu alınması .
 • Özel Okul , Özel Kurs, Kişisel Gelişim Kursu, Açık Öğretim kursu, Özel Kişisel Gelişim Kursu, Özel Sürücü Kursu, Özel Yabancı Dil Kursu, Okul Öncesi Eğitim Kursu, Özel Yetenek Kursu, Meslek Edindirme ve Mesleki Gelişim Kursu, Özel Öğretim Kursu ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Program ilavesi Onayı alınması
 • Özel Öğretim Kurumu açılacak olan binaya ait İnşaat Mühendisi Onaylı Teknik Rapor alınması
 • Özel Okul ve Özel Kurs olarak kullanılacak binanın eğitim kurumuna uygun hale getirilmesi için yapılacak iyileştirme, tadilat ve onarım işlemlerinin planlaması ve yapılması
 • Özel Okul yerleşim planı ve Özel Kurs Yerleşim Planı hazırlanması ve kontenjan tespiti işlemleri
 • Özel Okul ve Özel Kurs olarak kullanılanacak binaya ait adres tespit tutanağı alınması
 • Özel Okul Ruhsatı veya Özel Kurs Ruhsatı alındıktan sonra kurum Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak işleyişe yönelik yönlendirme ve danışmanlık
 • Güncel mevzuat bilgilendirmesi
 • Özel Okul ve Özel Öğretim Kursları Personel atama işlemleri
 • Özel Okul ve Özel Kurs Evrak takip ve öğrenci kayıt işlemleri
 • Özel Okul ve Özel Kurs Öğrenci sertifikasyon işlemleri
 • Özel Okul ve Özel Kurs Mebbis in yönetilmesi
 • Özel Okul ve Özel Kurs E-Özel işlemleri
 • Özel Okul ve Özel Öğretim Kursu Dönem açma
 • Özel Okul ve Özel Kurs ücret ilanı girişleri

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Danışmanı olarak, 2013 yılında English Time Dil Okullarıyla Danışmanlık Hizmeti vermeye başladık. Daha sonraki süreçte gelişen müşteri portföyümüz ile Özel Okul , Muhtelif Kurs , Kişisel Gelişim Kursu ve Açık Öğretim Kursları açma , kapama , devir ve kurucu değişikliği için danışmanlık hizmeti verme amacıyla kurulduk. 5 Yıllık deneyimimiz ve tecrübeli ekibimizle Türkiye’deki her eğitim kurumunu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak yasal ve geçerli bir kurum haline getirmek, standartlar üzerinde eğitim vermelerini sağlamak, kurumların karşılaştığı sorunları hızlı ve sorunsuz şekilde çözmek amacımızdır…