• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Kurum devri etiket arşivi

Kişisel Gelişim Kurs Devri


Kişisel Gelişim Kursu Kurum Devri;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar verecekleri eğitim bilim dalına göre kurum açılışları yapılır. Ruhsat isimleri kurumları işlevinde belirtilir. Kişisel gelişim kursu devir şartları, Kişisel Gelişim Kursu Açma şartları, Özel Bilgisayar kursu açma şartları, Özel matematik kursu açma şartları, Özel Açık öğretim kursu devir şartları, Özel Açık Öğretim kursu açma şartları, Özel Dans Kursu açma şartları, Özel Dans Kursu devir şartları, Özel Okul Açma şartları, özel okul devir şartları, Özel öğretim kursu devir şartları özel öğretim kursu açma şartları ve işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Kişisel Gelişim Kursu Bilim grubu bölümlerinin herhangi biriyle Kurum açma işlemi yapılır. Yapılacak Kişisel gelişim kurslarıyla alakalı işlemlerinizde sizlere yardımcı olmak amacıyla buradayız.

Özel Bilgisayar Kursu devir yapmak isteyenlere hizmet vermekteyiz. Bilgisayar Kursu devir yapmak için ne gerekiyor, bilgisayar Kursu devir şartları nelerdir, bilgisayar Kursu devri nasıl yapılır, bilgisayar Kursu devir yapmak için gerekli belgeler nelerdir diyenlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Özel matematik Kursu devir yapmak isteyenlere hizmet vermekteyiz. Matematik Kursu devir yapmak için ne gerekiyor, matematik Kursu devir şartları nelerdir, matematik Kursu devri nasıl yapılır, matematik Kursu devir yapmak için gerekli belgeler nelerdir diyenlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Özel fotoğrafçılık Kursu devir yapmak isteyenlere hizmet vermekteyiz. Özel fotoğrafçılık Kursu devir yapmak için ne gerekiyor, özel fotoğrafçılık Kursu devir şartları nelerdir, özel fotoğrafçılık Kursu devri nasıl yapılır, özel fotoğrafçılık Kursu devir yapmak için gerekli belgeler nelerdir diyenlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Özel Dans Kursu devir yapmak isteyenlere hizmet vermekteyiz. Özel Dans Kursu devir yapmak için ne gerekiyor Özel Dans Kursu devir şartları nelerdir Özel Dans Kursu devri nasıl yapılır, Özel Dans Kursu devir yapmak için gerekli belgeler nelerdir diyenlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Özel Muhasebe Kursu devir yapmak isteyenlere hizmet vermekteyiz. Özel Muhasebe Kursu devir yapmak için ne gerekiyor. Özel Muhasebe Kursu devir şartları nelerdir Özel Muhasebe Kursu devri nasıl yapılır, Özel Muhasebe Kursu devir yapmak için gerekli belgeler nelerdir diyenlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


 

Özel Öğretim Kursu Yerleşim Planı


Özel Okul veya Özel Öğretim Kursu açılacak binaya ait derslik, wc (engelli wc, bay personel wc, bayan personel wc, Öğrenci wc belirtilmelidir), öğretmenler odası, müdür odası, Kitaplık, Uygulama dersliği , Çok amaçlı salon, depo-arşiv , bilim derslikleri, merdiven, yangın çıkışı, asansör, rehberlik odası, danışma, ve bunun gibi birim isimleri yerleşim planı üzerinde belirtilerek hazırlanması gerekiyor. Ayrıca derslik kapı yönleri , tavan yüksekliği , sınıf metrekareleri , cam aydınlatma ebatları yerleşim planı üzerinde belirtilmelidir.  Ayrıca Özel Okul veya Özel Kurslarda yapılacak yeni yerleşim planında ve kontenjan değişikliğinde, 3 yeni 1 eksi çizilmiş yerleşim planı ve CD si ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapılır.  Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35×50 cm veya A3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD olarak Kurum Açma dosyası içine ilave edilir

Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre sadece binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili mercin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı madde doğrultusunda düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 ve 11 inci maddelerde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on beş iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili mercin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Ancak binaya blok veya kat ilavesi yapmadan, bina içinde ve dışında bulunan perde, kolon, kiriş, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarına müdahalede bulunmadan hali hazırda bulunan alanları; alçıpan, alüminyum, temperli cam gibi hafif ve sağlam malzemelerle bölerek küçültme, aynı malzemenin kaldırılarak yapılan büyütme işlemlerine yönelik tadilatlar var ise Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayımlanan standartlar dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişleri/şube müdürleri veya uygun görülen başka personel tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarının yeterli olup olmadığına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.

Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.

Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merciye gönderilir.