• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Kişisel Gelişim Yerleşim Planı


Yerleşim planı bir kurumun eğitimde kullanacağı yerlerin gösterildiği  çizimdir. Yerleşim planı üzerinde Kursa yada okula ait derslikler, tuvaletler, kitaplık, müdür odası, camlar, kapılar gibi birimler plan üzerinde gösterilir. 

Özel Öğretim Kursu Yerleşim Planı


Özel Okul veya Özel Öğretim Kursu açılacak binaya ait derslik, wc (engelli wc, bay personel wc, bayan personel wc, Öğrenci wc belirtilmelidir), öğretmenler odası, müdür odası, Kitaplık, Uygulama dersliği , Çok amaçlı salon, depo-arşiv , bilim derslikleri, merdiven, yangın çıkışı, asansör, rehberlik odası, danışma, ve bunun gibi birim isimleri yerleşim planı üzerinde belirtilerek hazırlanması gerekiyor. Ayrıca derslik kapı yönleri , tavan yüksekliği , sınıf metrekareleri , cam aydınlatma ebatları yerleşim planı üzerinde belirtilmelidir.  Ayrıca Özel Okul veya Özel Kurslarda yapılacak yeni yerleşim planında ve kontenjan değişikliğinde, 3 yeni 1 eksi çizilmiş yerleşim planı ve CD si ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapılır.  Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35×50 cm veya A3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD olarak Kurum Açma dosyası içine ilave edilir

Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre sadece binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili mercin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı madde doğrultusunda düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 ve 11 inci maddelerde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on beş iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili mercin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Ancak binaya blok veya kat ilavesi yapmadan, bina içinde ve dışında bulunan perde, kolon, kiriş, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarına müdahalede bulunmadan hali hazırda bulunan alanları; alçıpan, alüminyum, temperli cam gibi hafif ve sağlam malzemelerle bölerek küçültme, aynı malzemenin kaldırılarak yapılan büyütme işlemlerine yönelik tadilatlar var ise Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayımlanan standartlar dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişleri/şube müdürleri veya uygun görülen başka personel tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarının yeterli olup olmadığına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.

Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.

Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merciye gönderilir.


 

Özel Okul Kontenjan Değişikliği


Özel okullarda alınmış olan okul ruhsatı kontenjanı, okul açılış ruhsatında belirtilmiştir. Özel okullar açılırken veya Özel okul devri yapıldıktan sonra kurum binalarında yapılacak olan herhangi bir tadilat durumunda kontenjan sayısı değişebilir. Bu durumda yeni çizilmiş yerleşim planı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Özel Okul Yerleşim Planı ve Özel Okul Kontenjan değişikliği işlemi yapılır. Bu okullarda yapılmış olan değişiklikler ve sınıf ilaveleri ile öğrenci kontenjan sayısı değişmektedir. Özel okul düzeninde meydana gelen bu değişiklikler, okul ait yeni çizilmiş olan özel okul yerleşim planı üzerinde, Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile yeni kontenjan belirlenmesi yapılır. Yerleşim planına uygun olarak belirlenen yeni kontenjan sayısı gönderilecek olan Yeni özel okul ruhsatında düzeltilerek kuruma gönderilir. Bu işlem Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve özel okullar mevzuatına uygun olarak yapılır. Bu sürecin yönetilmesi ve yürütülebilmesi için Uzman özel okul danışmanlığına ihtiyaç duyabilirsiniz. Daha hızlı ve ekonomik hizmet alabilmeniz için Uzman özel okul Danışman arkadaşlarımızdan yardım alabilirsiniz.


Özel okul açarken, özel anaokulu açarken nelere dikkat etmek gerekir, özel kurs açarken nelere dikkat edilmelidir, yabancı dil kursu nasıl açılır, yabancı dil kursu açmak için ne yapmalıyım diyorsanız, yabancı dil kursu açma şartları nelerdir diye bilgi almak ve her türlü sorularınızı cevaplamak için bize ulaşabilirsiniz.