• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Özel Yetenek Kursları


Yetenek kursu: Kişilerin, sanatsal ve sportif alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarıdır.

Özel Yetenek Kursu açmak isteyenlere, Özel Yetenek Kursu devir yapmak isteyenlere hizmet vermekteyiz. Özel Yetenek Kursu açmak için ne gerekiyor. Özel Yetenek Kursu açma şartları nelerdir, Özel Yetenek Kursu nasıl açılır, Özel Yetenek Kursu açmak için gerekli belgeler nedir, Özel Yetenek Kursu devir yapmak için ne gerekiyor, Özel Yetenek Kursu devir şartları nelerdir, Özel Yetenek Kursu devri nasıl yapılır, Özel Yetenek Kursu devir yapmak için gerekli belgeler nelerdir diyenlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Müzik kursu açmak isyorum, müzik kursu nasıl açılır, müzik kursu açılışı hakkında bilgi almak istiyorum, müzik kursu açma şartları nelerdir, müzik kursu açma evrakları nelerdir, müzik kursu açarken gereken evraklar nelerdir, müzik kursu açarken nelere dikkat etmeliyim, müzik kursu açmak için ne yapmalıyım, dans kursu açmak için ne yapmalıyım, dans kursu nasıl açılır, dans kursu açma hakkında bilgi almak istiyorum, dans kursu açılįşı hakkında bilgi almak istiyorum, dans kursu açma şartları nelerdir, dans kursu açarken gereken evraklar nelerdir diyorsanız bizleri arayarak bilgi alabilirsiniz.


Özel Okul Personel İşlemleri


Özel okullarda bulunan personeller, özel öğretim kurumları yönetmeliğine uygun olarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilir. Mevzuatta belirtilen atama evrakları hazırlanarak personel atama işlemleri yapılır. Özel Okul Açarken Mutlaka Özel Okul Müdürü evrakları dosyaya konulur. Daha sonra Özel Okul Ruhsatı alındıktan sonra bütün personelin atama işlemeleri yapılır. Özel okullarda müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personel olarak çalışan tüm personelin özel öğretim kurumlarına uygun olarak ataması yapılır. Ataması yapılmamış olan personelin Milli Eğitim müdürlüğünce belirlenmesi durumunda bu uygunsuzluk dan dolayı kurum Asgari ücretin 10 katı kadar ceza alır. Böyle durumlarla karşılaşmamak için özel okullarda çalışan tüm personelin çalışma ve iş sözleşmeleri yapılarak İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine onayına sunulur. Ayrıca MEBBİS sistemi üzerinden atama bilgi girişleri MEBBİS’e kayıt edilir. Özel okullarda yapılacak olan tüm bu personel atama işlemlerinin eksiksiz, sorunsuz ve kısa sürede yapılabilmesi için özel okul danışmanlarımız dan yardım alabilirsiniz.Bu yola çıkış amacımız özel okul açmak isteyenlere, özel okulu olupta milli eğitimde yapılacak işlemlerin yürütülmesine yardımcı olmak, özel kurs açmak isteyen girişimcilere yardımcı olmak, kpss kursu açmak isteyen, kpss kursu nasıl açılar diyen, kpss kursu açma şartları nelerdir diyenlere yardımcı olmak, kpss kursu açma işlemi nasıl yürütülmeli diyenlere yardımcı olmak, kpss kursu açmak için ne yapmalıyım diyenlere yardımcı olmak, yabancı dil kursu açarken ne yapmalıyım diyen, yabancı dil kursu açma şartları nelerdir diyenlere yardımcı olmak, anaokulu açma şartları nelerdir, anaokulu açma evrakları nelerdir, anaokulu açma koşulları nelerdir, anaokulu nasıl açılır, anaokulu açmak için gerekli evraklar nelerdir, anaokulu açmak için ne yapmalıyım diyen vatandaşlarımız bizlere ulaşarak bilgi alabilirler.

Özel Okul Program İlavesi


Eğitim ve öğretime başlamış çalışma ruhsatı alınmış olan özel okullarda gerekli duyulması halinde değişik dersler ve programlar ilave edilebilmekte veya iptal edilebilmektedir. Bilindiği gibi özel okul ruhsatında belirtilen programların dışında okullarda eğitim verilmesi mümkün değildir. Bu durumda yapılması gereken program ilavesidir. Özel öğretim kurumları yönetmeliğinin belirlediği özel okul program ilavesi mevzuata uygun olarak yapılır. Milli Eğitim Bakanlığından alınan program ilavesi onayı gönderilen yeni okul ruhsatında belirtilir. Program ilavesi sürecinin özel öğretim kanunlarına uygun olarak alınabilmesi için ve bu sürecin daha hızlı ve ekonomik yönetilebilmesi için özel okul danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. Bizi arayın


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğretim kurumlarının açılması ve işletme sürecinde oluşabilecek her türlü zorluklarda size yardımcı olmak amacıyla kurulduk. Bu sebepten Özel anaokulu açmak isteyen, anaokulu nasıl açılır diyorsanız, anaokulu açma şartları nelerdir diye merak ediyorsanız, ana okulu açmak için ne yapmalıyım diyorsanız, anaokulu açma evrakları nelerdir diye merak ediyorsanız bizden bilgi alabilirsiniz.

TEKNİK RAPOR ( KURS AÇMA)


Özel Ögretim Kurumları yönetmeliğinde belirtildiği üzere Kurs Açarken, Yerleşim Planı değişikliği yaprken ve Kurum Nakli yaparken binaya ait Teknik Rapor istenir. Hazırlanacak olan bu teknik raporda binanın beton değerleri ve depreme karşı dayanıklığį tespit edilir. Kurs olarak açılacak binada hazırlanacak teknik raporda kursta okuyacak öğrenci sayısına göre bina taşıyıcılarına düşen yük değerlerinin uygunluk derecesi hesaplanır.Dolayısıyla yabancı dil kursu açmak için, müzik kursu açmak, dans kursu açmak, kpss kursu açmak, ingilizce kursu açmak, anaokulu açmak, uzaktan öğretim kursu açmak, sürücü kursu , yetenek kursu açmsk isteyen girişimciler bizlere ulaşarak mühendisimiz sayesinde Teknik Rapor alabilirler. MEBÖZEL Danışmanlık olarak bizler de bu hedefle Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okul ve Özel Kurs açma onayı almak için gerekli olan binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik raporunun yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde alınmasını sağlamaktayız. Hem maliyet hem de zaman kayıplarından sizi kurtararak başvuru sürecinizin eksiksiz ve hızlı sonuçlanmasını sağlamaktayız.

Özel Okul Açmak istiyorum , Özel kurs açmak istiyorum , kişisel gelişim kursu açmak istiyorum , Özel açık öğretim kursu açmak istiyorum, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak istiyorum , yetenek kursu açmak istiyorum, özel yabancı dil kursu açmak istiyorum diyen girişimcilerin binaya ait Yetkili inşaat Mühendisi Onaylı Teknik raporu almalıdır.

Bina sağlamlık ve dayanıklılık raporunu almanızı sağlayacak:

  • Binanızın mevcut projesine göre yerinde kontrolü,
  • Bina yerleşim planının çizilmesi,
  • Bina direnç ve basınç testlerinin yaptırılması,
  • Yönetmeliğe uygun şekilde iyileştirme, tadilat ve onarım planlaması,
  • Dayanıklılık raporu için tüm belgelerin temini ve başvuru işlemlerini yürütmekteyiz.

Tüm bu süreçler sonunda bina sağlamlık ve dayanıklılık raporunuzu alarak en önemli başvuru adımlarından birini tamamlamaktayız.

Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri,
yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince
düzenlenen teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen inşaat
mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları
denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve
dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.