• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

TEKNİK RAPOR ( KURS AÇMA)


Özel Ögretim Kurumları yönetmeliğinde belirtildiği üzere Kurs Açarken, Yerleşim Planı değişikliği yaprken ve Kurum Nakli yaparken binaya ait Teknik Rapor istenir. Hazırlanacak olan bu teknik raporda binanın beton değerleri ve depreme karşı dayanıklığį tespit edilir. Kurs olarak açılacak binada hazırlanacak teknik raporda kursta okuyacak öğrenci sayısına göre bina taşıyıcılarına düşen yük değerlerinin uygunluk derecesi hesaplanır.Dolayısıyla yabancı dil kursu açmak için, müzik kursu açmak, dans kursu açmak, kpss kursu açmak, ingilizce kursu açmak, anaokulu açmak, uzaktan öğretim kursu açmak, sürücü kursu , yetenek kursu açmsk isteyen girişimciler bizlere ulaşarak mühendisimiz sayesinde Teknik Rapor alabilirler. MEBÖZEL Danışmanlık olarak bizler de bu hedefle Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okul ve Özel Kurs açma onayı almak için gerekli olan binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik raporunun yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde alınmasını sağlamaktayız. Hem maliyet hem de zaman kayıplarından sizi kurtararak başvuru sürecinizin eksiksiz ve hızlı sonuçlanmasını sağlamaktayız.

Özel Okul Açmak istiyorum , Özel kurs açmak istiyorum , kişisel gelişim kursu açmak istiyorum , Özel açık öğretim kursu açmak istiyorum, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak istiyorum , yetenek kursu açmak istiyorum, özel yabancı dil kursu açmak istiyorum diyen girişimcilerin binaya ait Yetkili inşaat Mühendisi Onaylı Teknik raporu almalıdır.

Bina sağlamlık ve dayanıklılık raporunu almanızı sağlayacak:

  • Binanızın mevcut projesine göre yerinde kontrolü,
  • Bina yerleşim planının çizilmesi,
  • Bina direnç ve basınç testlerinin yaptırılması,
  • Yönetmeliğe uygun şekilde iyileştirme, tadilat ve onarım planlaması,
  • Dayanıklılık raporu için tüm belgelerin temini ve başvuru işlemlerini yürütmekteyiz.

Tüm bu süreçler sonunda bina sağlamlık ve dayanıklılık raporunuzu alarak en önemli başvuru adımlarından birini tamamlamaktayız.

Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri,
yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince
düzenlenen teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen inşaat
mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları
denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve
dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.