• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

özel okul açarken istenen belgeler etiket arşivi

Kişisel Gelişim Kursu Personel


Her kurumun bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait aynı bina veya kampüste bulunan Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar hariç

Okul öncesi eğitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul, Ortaokul ile lise, Birden fazla orta öğretim okulu bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya kısım için ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir. Bir kurucuya ait aynı il sınırları içerisinde bulunan okulların eğitim ve öğretim dışındaki yönetim ve organizasyon planlaması için kurucu tarafından ihtiyaca göre personel görevlendirilebilir.

Kurumlardaki eğitim personeli ile diğer personel görev, yetki ve sorumlulukları bakımından bu Yönetmelik ve dengi resmi kurumların tabi olduğu yönetmeliklerde belirtilen hükümlere tabidir.

Kurumlarda görevli kurum müdürü iznini kurum genel müdürü veya kurucu/kurucu temsilcisinden alır. Kurum müdürlüğünce, müdürün izinli olduğu süre içerisinde yerine vekalet edecek kurumda görevli eğitim personeli milli eğitim müdürlüğüne önceden bildirilir.

Birden fazla kurumu bulunan kurucu, kurumları arasındaki koordinasyonu ve kurumlarda eğitim öğretimin kaliteli olarak sürdürülmesi, öğrenci/kursiyerlerin en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamak üzere, en az lisans mezunu olup kamu veya özel sektörde iki yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik görevi yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirebilir. Yabancı okullar ve milletler arası özel öğretim kurumları dışındaki kurumlarda görevlendirilen genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, kurumlarda yürütülen tüm iş ve işlemlerden kurum müdürü ile birlikte sorumludur.

Sosyal etkinlik merkezlerinde kurum yönetimi; kurum müdürü, varsa müdür yardımcısı ile farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu eğitim personelinden oluşur.Kurumlarda görevlendirilecek personel;

Kurumlarda aşağıda belirtilen personel görevlendirilir.

Okullarda;

Kurum Müdürü, Aynı bina veya kampüste bulunan okullar dışında diğer okullarda isteğe bağlı olarak müdür yardımcısı, Okulun kademe ve türüne uygun sınıf ve alan öğretmeni, Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda kayıtlı öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaokul ve orta öğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen, İlkokul, ortaokul ve orta öğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısının 500 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen, uzman öğretici ve ayrıca ölçme ve değerlendirme servisi elemanı, yatılı okullarda belletmen, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.

Çeşitli kurslarda;

Kurum müdürü, Kurs programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, Kurslarda müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.

Hizmet içi eğitim merkezlerinde;

Kurum müdürü, Merkezin programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.

Uzaktan eğitim;

Kurum müdürü, Uygulanan programa uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, Teknik personel, Diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.


Özel öğretim kurslarında;

Kurum müdürü, İlgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici, Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir. 

Sosyal etkinlik merkezlerinde;

Kurum müdürü, Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel, Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı, Diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.