• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Kişisel Gelişim Kursu Personel


Her kurumun bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait aynı bina veya kampüste bulunan Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar hariç

Okul öncesi eğitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul, Ortaokul ile lise, Birden fazla orta öğretim okulu bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya kısım için ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir. Bir kurucuya ait aynı il sınırları içerisinde bulunan okulların eğitim ve öğretim dışındaki yönetim ve organizasyon planlaması için kurucu tarafından ihtiyaca göre personel görevlendirilebilir.

Kurumlardaki eğitim personeli ile diğer personel görev, yetki ve sorumlulukları bakımından bu Yönetmelik ve dengi resmi kurumların tabi olduğu yönetmeliklerde belirtilen hükümlere tabidir.

Kurumlarda görevli kurum müdürü iznini kurum genel müdürü veya kurucu/kurucu temsilcisinden alır. Kurum müdürlüğünce, müdürün izinli olduğu süre içerisinde yerine vekalet edecek kurumda görevli eğitim personeli milli eğitim müdürlüğüne önceden bildirilir.

Birden fazla kurumu bulunan kurucu, kurumları arasındaki koordinasyonu ve kurumlarda eğitim öğretimin kaliteli olarak sürdürülmesi, öğrenci/kursiyerlerin en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamak üzere, en az lisans mezunu olup kamu veya özel sektörde iki yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik görevi yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirebilir. Yabancı okullar ve milletler arası özel öğretim kurumları dışındaki kurumlarda görevlendirilen genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, kurumlarda yürütülen tüm iş ve işlemlerden kurum müdürü ile birlikte sorumludur.

Sosyal etkinlik merkezlerinde kurum yönetimi; kurum müdürü, varsa müdür yardımcısı ile farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu eğitim personelinden oluşur.Kurumlarda görevlendirilecek personel;

Kurumlarda aşağıda belirtilen personel görevlendirilir.

Okullarda;

Kurum Müdürü, Aynı bina veya kampüste bulunan okullar dışında diğer okullarda isteğe bağlı olarak müdür yardımcısı, Okulun kademe ve türüne uygun sınıf ve alan öğretmeni, Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda kayıtlı öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaokul ve orta öğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen, İlkokul, ortaokul ve orta öğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısının 500 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen, uzman öğretici ve ayrıca ölçme ve değerlendirme servisi elemanı, yatılı okullarda belletmen, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.

Çeşitli kurslarda;

Kurum müdürü, Kurs programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, Kurslarda müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.

Hizmet içi eğitim merkezlerinde;

Kurum müdürü, Merkezin programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.

Uzaktan eğitim;

Kurum müdürü, Uygulanan programa uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, Teknik personel, Diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.


Özel öğretim kurslarında;

Kurum müdürü, İlgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici, Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir. 

Sosyal etkinlik merkezlerinde;

Kurum müdürü, Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel, Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı, Diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.


 

KurumNet


Milli Eğitim Müdürlüğü tüm sistemleri üzerinden özel okul, özel muhtelif kurs, özel Kişisel Gelişim Kursu, özel açık öğretim kursu, özel sürücü kursları, özel rehabilitasyon merkezleri ve yabancı dil kurslarıyla iletişimi Kurumnet Ağ sistemi üzerinden yürütmektedir. Özel Okul Açıldıktan sonra ve Özel Okul Açma Ruhsatını aldıktan sonra kurumnet kullanıcı modülü Özel Okulun Kurucusu veya Özel Okul Müdürü adına sisteme yüklenir. Kurumnet sistemi üzerinden toplu bildiri yayınlanır, evrak gönderilir, kuruma ait bilgi girişleri yapılır ve her türlü yazışmalar bu ağ sistemi üzerinden yapılır. Bu sistemin kullanılması tecrübe ve deneyim gerektirir. Özel okullarda ve tüm kurumlarda zorunlu olan bu kurumnet ve sisteminin kullanılması, öğrenilmesi için bu işi bilen özel okul danışmanı arkadaşlarımızdan yardım isteyebilirsiniz. Bizi arayın.Milli eğitime bağlı kurs açmak ve işletme ruhsatı almak isteyen girişimcilere yardımcı olmak amacıyla buradayız. Anaokulu açılış belgeleri nelerdir, anaokulu açma belgeleri nelerdir, kurs açma belgeleri nelerdir, müzik kursu açma belgeleri nelerdir, yabancı dil kursu açma belgeleri nelerdir, dans kursu açma belgeleri nelerdir, anaokulu ruhsatı nasıl alınır, özel kurs açma ruhsatı nasıl alınır, kpss kursu ruhsatı nasıl alınır, müzik kursu ruhsatı nasıl alınır, dans kursu ruhsatı nasıl alınır, yabancı dil kursu ruhsatı nasıl alınır diyorsanız bizden yardım ve bilgi alabilirsiniz.

E-Okul


Özel öğretim kurumları eğitim-öğretim yılı süreci daha önceki dönemlerde yazılı evraklar ile İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine bildirilmekteydi. Yeni yapılan düzenlemeler ile E-Okul sistemine geçilmiştir. Bu sayede Özel okullarda verilen eğitim bilgileri E-Okul sistemi üzerinden girilerek İlçe Milli Eğitim Müdürü onayına sunulmaktadır. Yeni geçilmiş olan E-Özel sistemi veri tabanı ve içeriği kullanımı zor olduğundan bilmeyen bir kişinin bu girişleri yapması mümkün değildir. Yeni açılmış olan Özel Okullarda ve Özel Okul açacak olan girişimciler, Özel Okul Açma Ruhsatlarını aldıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden E-Okul kullanıcı ve şifre bilgilerini talep eder ve alırlar. Faaliyette bulunan her özel okulun dönem içi eğitim bilgileri bu E-Okul sistemine girilir. Özel okul açmak ve özel okul devir almak isteyen girişimcilerin bu sistemleri kullanabilmesi gerekir. Özel okullarda kullanılan E-Özel düzeni içinde ihtiyaçlarınızın karşılanması için Özel Okul Danışman arkadaşlarımızdan yardım alabilirsiniz.Özel okullarda ve kurslarda açılış esnasında karşınıza çıkabilecek zorlukları beraber aşmak amacındayız. Bu bağlamda özel müzik kursu açmak isteyen, özel dans kursu açmak isteyen, özel müzik kursu nasıl açılır, özel müzik kursu açarken istenen evraklar nelerdir, özel dans kursu açarken istenen evraklar nelerdir, kurs açarken istenen evraklar nelerdir, anaokulu açarken istenen evraklar nelerdir, kurs açmak için istenen evraklar nelerdir, dans kursu açmak için istenen evraklar nelerdir, anaokulu açmak için istenen evraklar nelerdir, yabancı dil kursu nasıl açılır, yabancı dil kursu açarken istenen belgeler nelerdir diyorsanız bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Özel Okul Kurucu Değişikliği


Özel Okul Açmak isteyen girişimcilerin Özel okul kurucusu olmak istemediği durumlarda Özel okul ruhsatı alırken Özel Okul Kurucu Temsilcisi olarak başka bir kişiyi görevlendirebilir. Özel okul kurucu Temsilcisi değişikliği işlemi söz konusu olduğunda, özel öğretim kurumu yönetmeliği ve mevzuatına uygun olarak özel okul kurucu temsilcisi değişikliği yapılabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı onayının alınabilmesi için yapılacak başvuru evrakları ile kurucu temsilcisi değişikliği yapılır. Özel öğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen belgeler ve üst yazılar hazırlanarak özel okul kurucu temsilcisi değişikliği başvurusu yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir uygunsuzluk görmediği takdirde yeni Onaylanmış kurucu temsilcisi ne ait özel okul ruhsatını 15 gün içinde tarafınıza gönderir. Bu süreçte özel okul kurucu değişikliği hakkında yapılacak tüm işlemlerin özel öğretim kurumları yönetmeliğine uygun olabilmesi , sürecin hızlı ve ekonomik yürütülmesi için özel okul Danışman arkadaşlarımızdan yardım alabilirsiniz.