• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

M.E.B. ÖZEL DANIŞMANLIK

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Kursların; Açma, Kapatma, Devir ve Yürütme İşlemleri İçin Danışmanlık Hizmeti Vermeyi Amaç Bildik.

KURS AÇMA İŞLEMLERİ VE RUHSAT ALMA İŞLEMLERİ

Özel kurs açma işlemleri, özel kişisel gelişim kursu açma işlemleri ve özel kurs açma ruhsat alma işlemleri gerçekleştirmek için gerekli işlemlerin bütününü anlatarak bu konuda girişimcilik yapmak isteyen kişilere yardımcı olacağım. Özel kurs açma işlemleri ve kurs ruhsat alma işlemlerininin başında binanın uygunluğunun tespiti yapılmalıdır. Özel kurs açılacak olan bina da bina yapısı ve binanın depreme karşı dayanıklılığının belirlenmesi gerekiyor. Yine kurs açılacak binanın tapusu ve yapı kullanım belgesine ihtiyaç duyulacaktır. Kişisel gelişim kursu açılacak binanın merdiven genişliği, acil yangın çıkışları ve merdivenleri, tuvalet sayısı ve tuvaletlerin engellilerin kullanımına uygunluğu, derslik olacak odaların pencereli olmalarının uygunluğu vesaire işlemlerin uygunluğu tespit edilerek binanın kurs ruhsatı alınmasına uygunluğunun tespiti yapılır.

Kurum açılacak binanın uygunluğunun tespitiyle beraber kurs açılacak binaya ait belediyeden numarataj belgesi alınır.

Kişisel gelişim kursu açmak istediğimiz binaya ait kurum içindeki bütün birimlerin ve ölçülerinin belirtildiği yerleşim planı hazırlanır.

Kurs açmak istediğimiz binaya ait kurs deprem raporu veya kurs teknik raporu yetkili inşaat mühendislerini onayı ile hazırlanarak, kurs açma evraklarının içine eklenir.

İlgili kurumlardan alınmış olan yangın raporu ve sağlık raporları temin edilerek kurs açma dosyası hazırlanır.

ÖZEL KURS AÇMA ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, bireylerin tercihleri doğrultusunda okul dışı eğitim alma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı çözüm yollarının üretilmesi için özel öğretim kursu, kişisel gelişim kursu, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu ve yetenek kursu başlıklarında yeni kurs tanımları getirdi. “Tanımlar” başlığı altına, bilim grubu, özel öğretim kursu, kişisel gelişim kursu, meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu, yetenek kursu, ders yılı ve öğretim yılı ibareleri eklendi.

Kişisel gelişim kursları, kişilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsayacak. Buna kapsamda, yabancı dil kursları ile açıköğretim öğrencileri için hazırlanan kurslar olacak.

Meslek edindirme ve mesleki gelişim kursları da kişilerin meslek edinme ve mesleklerinde ilerlemelerine yönelik alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını içerecek. Bilgisayar, muhasebe, güzellik ve cilt bakımı, modelistlik ve stilistlik, turizm ve otelcilik, insan kaynakları ve sekreterlik, emlakçılık, reklamcılık, sigortacılık, televizyon, radyo ve spikerlik, iş makinesi belgesi gruplarında meslek edindirme ve mesleki gelişim kursları açılabilecek.

Yetenek kursları ise kişilerin, sanatsal ve sportif alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsayacak. Bu çerçevede, müzik, dans ve bale kursları düzenlenebilecek. Bu öğretim programları dışında, özel öğretim kursları kategorisi hariç, programında sadece teorik konulara yer veren ve uygulama dersliğini ihtiyaç duymayan diğer kurslar açılabilecek.

Yönetmelikte, ders yılı okullarda, derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süre, öğretim yılı ise ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süre olarak tanımlandı.

KURS AÇMA DA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Günümüzde ve iş hayatımızda zamanın önemi çok büyüktür. Zamanımızı çok iyi kullanmalıyız. Bunun içinde planlı bir yaşam ve iş düzeni gerekmektedir. Bir işi en kısa sürede ve düzgün şekilde yapılabilmesi için yapılacak olan iş bilgisine hakim olmak gerekir. Bu bağlam da kişisel gelişim kursu açmak isteyen, müzik kursu açmak isteyen, dans kursu açmak isteyen, sanat kursu açmak isteyen, yabancı dil kursu açmak isteyen, kurs açma da dikkat edilecek hususlar nelerdir, müzik kursu açma da dikkat edilecek hususlar nelerdir diyen, dans kursu açma da dikkat edilecek hususlar nelerdir diyen, ana okulu açmak için dikkat edilecek hususlar nelerdir diyen, yabancı dil kursu açma da dikkat edilecek hususlar nelerdir diyen girişimcilerin Özel Öğretim kurumları kanunlarını ve yönetmeliklerini iyi bilmeleri gerekmektedir.

Son zamanlarda özel kurs açarken karşımıza çıkan en büyük problemlerden biri engelli ulaşımına uygun olmayan yerlerin karşılaştığı problemlerdir. Özel dans kursu açmak istenen binada, özel müzik kursu açmak istenen bina veya yabancı dil kursu açmak istenen bina engelli erişimine uygun standartlarda olmalıdır. Kurs açılacak binanın girişinde eşik yada merdiven engeli var ise bu engel uygun şekilde yapılacak rampa yada alınacak engelli taşıma ileti aparatı sayesinde bu engel kolaylıkla aşılabilmektedir.

Yine kurs açarken bu sene en çok karşılaştığımız sıkıntılardan biride kurum açılacak olan binaya ait deprem raporu yada diğer adıyla binaya ait teknik rapor. Kurs açmak için alınacak olan teknik raporun bina taşıyıcılarından alınacak beton değerlerinin deprem riskine göre uygunluğunun belirtildiği bir rapor olan teknik raporun olumlu olması gerekmektedir. Anaokulu açılacak binada, müzik kursu açılacak binada, dans kursu açılacak binada, yabancı dil kursu açılacak binada hazırlanacak teknik raporun kesinlikle uygun olması gerekmektedir.

Yine kurs açma girişiminde karşımıza gelen problemlerden biri de röle ve yerleşim planında yaşanan eksik ibarelerdir. Kurs açılışlarında istenen yerleşim planı ve anaokulu açılışlarında hazırlanması gereken yerleşim planlarında bir çok nokta eksiksiz belirtilmelidir. Kurs açarken hazırlanacak yerleşim planında kursa ait yangın çıkışları, kursa ait tavan yükseklikleri, kursa ait kapı genişlikleri, açılacak kursa ait koridor genişlikleri, açılacak kursa ait sınıf alanları, açılacak kursa ait cam alanları ve bunlar gibi bütün noktaların belirtilmesi gerekmektedir.

YABANCI DİL KURSU AÇMA

Ülkemizde eğitim konusunda yaşamış olduğumuz sıkıntılar yabancı dil öğrenimi noktasında çok açık bir şekilde görülmektedir. Yabancı dil öğrenimi okullarımızda çok yetersiz kalmaktadır. Bunun için veliler çeşitli arayışlara girmektedir. Doğal olarak özel ders ve özel kursların bu noktada devreye girdiğini görüyoruz. Yabancı dil kursları okulda öğrenilemeyen bu dilleri buralarda öğrenmek için cazip hale getirmiştir. Bu noktada günümüzde sıkca yaygınlaşmakta olan yabancı dil kursları açılması bu eksikliği fazlasıyla gün yüzüne çıkarmaktadır. Tabiki talep çok olmasından dolayı bu yabancı dil kurslarının açılması ve yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Yabancı dil kursu açmak isteyen girişimciler bu alanda bir takım eksiklikleri ve ruhsat almak için gerekli bilgileri öğrenmek için arayışlara girmektedirler. Yabancı dil kursu açmak, İngilizce kursu açmak, almaca kursu açmak ve bunlar gibi yabancı dil kurslarını açmak ve bu yabancı dil kurslarının açılış evraklarını hazırlamak ve yine açılacak olan yabancı dil kurslarının ruhsatlandırırması noktasındaki her aşamada bir bilene ihtiyaçları olabilir. Bu bağlamda yabancı dil kursu açma danışmanı olarak bizi arayarak bilgi alabilisiniz

ÖZEL ÖĞRETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Bir Milletin en milli değerleri olan eğitim ve öğretim, çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi amacını gerçekleştirmelidir. Bu hususta eğitim siyaset ve toplum yönetiminin en iyi idare edilmesi gereken birimdir. Eğitimin kalitesi toplumun kalitesini belirler. Kaliteli eğitim, gelişen teknoloji demektir, kaliteli eğitim gelişmiş bir sosyal toplum demektir, kaliteli eğitim iyi yetişmiş birey demektir, kaliteli eğitim sanatta ve sporda gelişmiş insanlar demektir. Yani eğitim her şeydir. Ne yazık ki okullarımız ve eğitim kalitemiz istenilen düzeyde olmadığını görmekteyiz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için sanatsal becerilerini geliştirebilmek için, mesleki gelişimlerini daha ileri düzeylere getirebilmesi için okullarda ve özel öğretim kurumlarında aldıkları eğitim ile istediklerini başarmak zorundadırlar.

Ülkemizde var olan Özel Okullar, Ana okulları, Özel Mesleki Kurslar, Özel Kurslar ve bunlar gibi kurumlar eğitime destek vermek amacıyla eğitim ruhu içinde olan girişimcilerin gerek eğitmenlik ruhu gerekse ticari amaç ile bu gibi kurumları açmaktadırlar. Ülkemizde eğitim kurumu açmak ve ruhsat almak meşakatli ve zor bir süreç içermektedir. Bizler bu süreci en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yürütmek ve girişimcilere yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bulunmaktayız.

ÖZEL KURSLARIN AMAÇLARI

Özel yetenek kursları, mesleki kurslar, kişisel gelişim kursları, rehabilitasyon kursları ve bunlar gibi faaliyette bulunan özel kursların faaliyetlerine göre belirli amaç ve sonuçları vardır. İnsanlar var olan bu kurslara gelerek öğrenmek istedikleri konu ile alakalı eğitimlerini alarak kişisel gelişimlerine faydalı işlerde bulunmaktadırlar.

Özel yetenek kurlarında eğitim alacak olan kursiyerler müzik , dans ve değişik yeteneklerine ilişkin gelişimlerini sağlamaktadırlar

Özel mesleki kurslarda eğitim alan kursiyerler iş hayatında başarılı olabilmek için mesleki gelişimlerine yönelik aldıkları eğitimleri içerir.

Kişisel gelişim kursları kursiyerlere gerekli dil eğitimi ve matematik, türkçe gibi okulda alınan eğitimlere destek olarak verilen eğitimi içerir.

Rehabilitasyon kursları kursiyerlerin daha sosyal ve düzenli bir hayat yaşayabilmeleri için kursiyerlere verilen eğitimi içerir.

ÖZEL KURUM AÇILACAK BİNAYA AİT ÖZELLİKLER

Özel öğretim kursu açmak isteyen girişimcilerin, kişisel gelişim kursu açmak isteyen ve özel anaokulu açmak isteyen girişimcilerin bu anlamda ilk yapması gereken kurum açmak istedikleri binalara ait belirlenen standartlara uygun olmasıdır.

Özel ana okullarında ve özel okullarda aranan 100 metre kuralı özel kurslarda aranmamaktadır. Ancak özel kurslarda sadece aynı bina kurum açmaya engel işletmelerin bulunmaması aranmaktadır.

Özel dans kursu açılacak binada, özel müzik kursu açılacak binada, özel kişisel gelişim kursu açılacak binada veya anaokulu açılacak binada aranacak en önemli kriter yangın yönetmeliğine uygun olmasıdır. Katlı yapılarda mutlaka alternatif kaçış tertibatı yani yangın merdivenleri aranmaktadır. Yine özel dans kursu açarken, yada özzel müzik kursu açarken binada yangın merdiveni dışında bina yüksekliğine göre çeşitli yangın tertibatları istenmektedir.

Yine özel dans kursu açmak için veya özel müzik kursu açmak için hazırlanan yapıya ait binaların deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığın tespiti yapılmalıdır. Binalara ait hazırlanacak olan teknik raporun inşaat mühendisi tarafından hazırlanması gerekmektedir.

ÖZEL KURSLAR

Çalışma hayatının içerisinde, trafik, iş yoğunluğu, toplantılar derken boğulup girişimciler için kurs açma ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Bu çerçevede Kurs Açma fikriniz varsa, Kurs açmak istiyorsanız tüm detayları haberimizin devamında siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Türkiye’de gelir durumunun yükselmesi ile birlikte anne ve babalar çocuklarını özel yetenek kurslarına, özel eğitim kurslarına ve özel mesleki kurslara kayıt ettirmesi, burada daha kaliteli vakit geçirmesi için artış gösteriyor. Kayıt sayısının artmasıyla birlikte Sanat kursu açma, yabancı dil kursu açma ve bunlar gibi kurs açma fikri yatırımcılara daha cazip gelmeye başladı. Eğer sizin de Kişisel gelişim kursu açma, dans kursu açma, bale kursu açma, müzik kursu açma, kpss kursu açma, yabancı dil kursu açma planınız varsa, aşağıda mevzuat ve belgeler ile ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

ÖZEL KURS KURUCUSU OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Özel Kurs açacak veya açılmış bir kursu devralacak kişilerde aşağıda bahsedeceğimiz şartların olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezuniyet derecesine sahip olmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.

KURS MÜDÜRÜ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olan kişilerin Kurs Müdürü olmasında bir sakınca yoktur.

Eğer 2 şartı da taşıyorsanız hem Kurucu hem de Sorumlu Müdür olabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen kriterlere uygun olan her birey kurum açabilir. Buna ilave olarak eğitim kursu olacak binaya ait standartlar aşağıda belirtilecektir.

Bale kursu olarak açmak istediğiniz yapıya ait, dans kursu olarak açmak istediğiniz binaya ait, müzik kursu olarak açmak istediğiniz yapıya ait en az bir tane uygulama dersliği ve bir tane teorik derslik olmalıdır. Yine yabancı dil kursu olarak açmak istediğiniz yapıya ait yerde 1 tane teorik derslik olması yeterlidir.

Sanat kursu olarak açılacak yerde, drama kursu olarak açmak istediğiniz yapıda, Bale kursu olarak açmak istediğiniz yapıya ait, dans kursu olarak açmak istediğiniz binaya ait, müzik kursu olarak açmak istediğiniz yapıya ait en az bir bay ve bir bayan olmak üzere iki adet tuvalet olmalıdır. Yine yabancı dil kursu olarak açmak istediğiniz yapıya ait yerde yine iki tuvalet olmalıdır.

Sanat kursu olarak açılacak yerde, drama kursu olarak açmak istediğiniz yapıda, Bale kursu olarak açmak istediğiniz yapıya ait, dans kursu olarak açmak istediğiniz binaya ait, müzik kursu olarak açmak istediğiniz yapıya ait bir adet müdür odası ve bir adet öğretmenler odası olmalıdır. Yine yabancı dil kursu olarak açmak istediğiniz yapıya ait yerde bu odalar olmalıdır.

ANA OKULU AÇMA EVRAK LİSTESİ


Ana Okulu Açmak İçin Gerekli Belgeler;

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Adli Sicil Beyanı: Ana Okulu açmak için girişimde bulunan kurucunun veya kurucu Temsilcisinin, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesinin b fırkasında belirtilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm yemediğini belirten yazılı beyanı ıslak imzalı şekilde hazırlamalıdır.                                                                         

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Adli Sicil Kaydı :  Ana okulu Açmak için, Kurum açacak olan kurucuya yada kurucu temsilcisine ait e-devlet üzerinden alınmış, resmi kuruma verilmek üzere hazırlanmış Adli Sicil belgesinin alınması gerekmektedir.                                                                 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlanmış Ana Sözleşme: Ana Okulu açmak için gerekli evrakları toparlarken yapılması gereken işlemlerden bir tanesi de Ticaret Sicil Gazetesidir. Şahıs firması olarak açılacak kurumlarda Ticaret Sicil Gazetesi istenmemektedir. Ticaret Sicil Gazeteleri açılacak olan kişisel gelişim kursunun faaliyet içeriğine uygun olarak, amaç ve niteliği belirtilmelidir.

Kurucu Temsilcisinin Kurumu Açma, Kapatma, Devir Ve Benzeri İşlemleri Yürütme Yetkisine Sahip Olduğunun Belirlendiği Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı :   Ana okulu açmadan önce kurumu yönetecek bir kurucuya yada kurucu temsilcisinin belirlenmesi gerekmektedir. Kurum gerçek kişiye aitse kurucu gerçek kişinin kendisi olmak zorundadır, ancak bu ana okulu kurucu tüzel kişi ise şirket ortakları bir kişiyi kurucu temsilcisi olarak belirler. Belirlenmiş olan bu kişi açılacak kişisel gelişim kursunun bütün yetkilerini taşır. Bu ana okulunda belirlenen kurucu temsilcisi şirket karar defterinde yayınlanır.   Bu yazının bir örneği Milli eğitime götürülmek üzere hazırlanır.                                                                          

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin İmza Sirküsü  :  Açılacak olan ana okullarında kurucu yada kurucu temsilcisine ait noterlikten hazırlanmış imza beyanı oluşturulmalıdır.   

Yerleşim Planı : Ana Okullarında açmak istenen yapıya ait yerleşim planı çizilmek suretiyle 3 nüsha ve A3 ebatında hazırlanır.                                                                                                                                          (

Yerleşim Planı CD : Ana okulu açma şartlarına ait evrak listesinde hazırlanması gereken evraklardan bir taneside ana okuluna ait hazırlanmış olan yerleşim planının 1 adet CD ye yazdırılmış olarak hazırlanması gerekmektedir.                                                                                                                                    

Resmî Benzeri Okulların Tabi Olduğu Yönetmeliği Uygulama Beyanı  :   Ana okulu açmak için hazırlanması gereken evraklardan bir tanesi Resmi ve benzeri kursların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak istediğinin belirten kurucuya ait taahhütnamedir.                                     

Eğitim Personeli Taahhütnamesi: Ana okulu açma evrakları içinde olması gereken evraklardan bir tanesi de kurumda gerekli eğitim personeli atayacağınıza dair taahhütnamedir.                                                                                                          

Tapu Senedi Örneği:  Ana Okulu açma şartlarından bir tanesi de kullanılacak yapıya ait tapu senedi örneğidir. Son zamanlarda kurum açmak için istenen tapu senedi örneği ibaresine rağmen Özel Öğretim Kurumlarında çalışan memur ve müfettişler tapu senedininde onaylı olarak getirilmesini istemektedir. Bu yüzden yabancı dil kursu açacak olan kişlerin bu noktaya dikkat etmesi gerekmektedir.     

Kira Sözleşmesinin Millî Eğitim Müdürlüğünce Onaylı Örneği : Ana okulu olacak binaya ait yapılmış olan kira kontratı yine milli eğitim bakanlığının istemiş olduğu kurum açma evraklarında bir tanesidir. Ancak açılacak olan kişisel gelişim kursuna ait hazırlanmış kira kontratı kurum açılış dosyası hazırlanıp milli eğitime sunulduğunda 1 yıl üzerinde geçerli kira kontratının var olması gerekmektedir.                                                       

Kira Sözleşmesini İmzalayanların İmza Sirküsü : Ana okullarının açılışı esnasında hazırlanacak olan kira kontratında adı geçen kişilere ait imza beyanları hazırlanarak milli eğitim kurum açma evraklarının içinde sunulmalıdır.                                                                                

Binanın Sağlam ve Dayanıklı Olduğuna İlişkin Teknik Rapor ve analiz sonuçları:   Ana okulu açılacak binaya ait sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor hazırlanmalıdır. Hazırlanan teknik rapora ait mühendisin imza sirküsü, vergi levhası, sim belgesi, itb belgesi olmalıdır.                   

Teknik Raporu Hazırlayanların SİM Belgeleri : Açılacak olan ana okuluna ait teknik raporu hazırlayan inşaat mühendisine ait bu belgenin kurum açma dosyasına konması gerekmektedir.                                                                                     

Teknik Raporu Hazırlayanların İşyeri Tescil Belgeleri : Yine ana okulu açarken hazırlanan teknik rapora ait inşaat mühendisinin İTB belgesi kurs açma dosyasının içine ilave edilmelidir.                                                                       

Sağlık Müdürlüğü yazısı ve raporu:  Ana okulu açmak istiyorum diyen kişilerin İlçe Sağlık Müdürlüğünden almış olduğu uygunluk raporunu da kurs açma dosyasının içine koyması gerekmektedir.                                                                                                     

İtfaiye Müdürlüğü yazısı ve raporu : Ana okulu açmak isteyen kişilerin, kurs açılacak yere ait ilgili birimlerden alacağı yangın önlem raporunu kurs açma dosyasına ekleyerek sunmalıdır.                                                                                                       

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Fotoğrafı: Ana okulu açmak için istenen evraklardan bir tanesi de kurucuya ait 1 adet vesikalık fotoğraftır.                                                                                      

Vergi Levhasının Fotokopisi:  Ana okulu açma şartlarından bir tanesi de kursa ait var olan vergi levhasıdır. Kurs açarken milli eğitime sunulacak olan kurum açma evraklarının içine kuruma ait vergi levhası da eklenmelidir.                                                                                                                

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Diploması:  Ana okulu açma şartlarından bir tanesi de kurucuya ait eğitim belgesinin kurum açma dosyasının içine eklenmesidir.                                                                                   

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Hizmet Cetveli : Ana okulu açacak olan kurucuya ait en son çalışmış olduğu kurumun ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınmış olan hizmet cetveli Kurs açma evraklarının içerisine eklenmelidir.                                                                            

Yapı Kullanma İzin Belgesi : Ana Okulu açmak istediğimiz binaya ait yapı kullanım izin belgesi kurs açarken temin edilerek kurs açma dosyasının içerisine konulmalıdır.                                                                                                                    

Okul Müdürü İş Sözleşmesi : Ana okulu açmak isteyen kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait kurum ile müdür arasında yapılmış sözleşme de kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                   

Okul Müdürü Adli Sicil Kaydı :  Ana okulu açmak isteyen kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait adli sicil belgesi kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                

Okul Müdürü Adli Sicil Beyanı: Ana okulu kursu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait adli sicil beyanı kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                 

Okul Müdürü Hizmet Belgesi : Ana okulu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye en son çalışmış olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınmış hizmet cetveli kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                   

Okul Müdürü En Son Görev Yerinden Ayrılışını Gösterir Belge : Ana okulu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye en son çalışmış olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınmış istifa onayı belgesi kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                    

Okul Müdürü Diploması : Ana okulu kursu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait mezuniyet belgesi kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                                                                     

İsim Hakkı Sözleşmesi :  Ana okulu açılışına ilişkin hazırlanan evraklar arasında olması gereken belgelerden biride isim hakkı sözleşmesidir. Daha önce başka bir kuruma ait kullanılmış olan bir isme ait bir kurum açılacak ise İsim Hakkına sahip kişilerden onay alınarak bu belge de kurs açma dosyası içine konulmalıdır.                                                                                                                        

İsim Hakkı Sözleşmesini İmzalayanın Yetkili Olduğuna Dair Belge: Ana okullarının açılışına ilişkin hazırlanan evraklar arasında olması gereken belgelerden biride isim hakkı sözleşmesidir. Daha önce başka bir kuruma ait kullanılmış olan bir isme ait bir kurum açılacak ise İsim Hakkına sahip kişilerden onay alınarak bu belge de kurs açma dosyası içine konulmalıdır. Bu isim sahibi olan kişilerin bu ismin kendilerine ait olduğunu belirten tescil belgesinin de kurs açma evrakları arasına konulması gerekmektedir.                                                

İsim Hakkı Sözleşmesini İmzalayanın İmza Sirküsü: Ana okulu açma konusunda hazırlanan evraklar arasında olması gereken belgelerden biride isim hakkı sözleşmesidir. Daha önce başka bir kuruma ait kullanılmış olan bir isme ait bir kurum açılacak ise İsim Hakkına sahip kişilerden onay alınarak bu belge de kurs açma dosyası içine konulmalıdır. Bu isim sahibi olan kişilerin bu ismin kendilerine ait olduğunu belirten tescil belgesi ve imza sirküleri de kurs açma evrakları arasına konulması gerekmektedir.                                                                          

Asansör TSE Standart belgesi : Bir ana okulu açmak için kurs açılacak bina asansörlü olmalıdır. Ayrıca ana okulu açılacak olan bu bina da bulunan asansör belediye tarafından denetlenmiş ve uygunluk belgesi almış olmalıdır.                                                                                                              

Araç Gereç Listesi :  Ana okullarında uygulamak istediğimiz programlara ait talim terbiye kurulunca belirlenmiş programlarda kullanılacak araç ve gereç listeleri kurumda temin edilerek kullanıma hazır bir şekilde olduğu beyan edilmelidir.

Dış Cephe Fotoğrafları : Ana okulu olarak kullanılacak binaya ait bina girişini ve binanın tam boyutunu gösteren renkli bina fotoğrafları hazırlanarak kurs açma dosyasına eklenmelidir.                                                                                                                         

Kamera sistemi olduğuna dair yazı : Ana okullarında ve özel okullarda istenen bu kamera kayıt sistemi evrağı kurum açılış dosyasında olmak zorundadır.                                                                                                     

Adres Kayıt Belgesi : Ana okulu açılacak binaya ait belediyeden alınmış olan numarataj belgesi kurs açma dosyasının içerisine eklenerek milli eğitime sunulmalıdır.                                                                                                                    

DANS KURSU AÇMA-MÜZİK KURSU AÇMA


Müzik Kursları ve Dans kursları Açmak İçin Gerekli Belgeler;

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Adli Sicil Beyanı: Müzik Kursu açmak için veya Dans kursu açmak için girişimde bulunan kurucunun veya kurucu Temsilcisinin, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesinin b fırkasında belirtilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm yemediğini belirten yazılı beyanı ıslak imzalı şekilde hazırlamalıdır.                                                                         

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Adli Sicil Kaydı :   Müzik Kursu Açmak için veya Dans Kursu Açmak için, Kurum açacak olan kurucuya yada kurucu temsilcisine ait e-devlet üzerinden alınmış, resmi kuruma verilmek üzere hazırlanmış Adli Sicil belgesinin alınması gerekmektedir.                                                                 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlanmış Ana Sözleşme: Müzik kursları açılış evrakları hazırlanırken, Dans kurslarının açılış evrakları toparlanırken,bale kurslarını açmak için gerekli evrakları toparlarken yapılması gereken işlemlerden bir tanesi de Ticaret Sicil Gazetesidir. Şahıs firması olarak açılacak kurumlarda Ticaret Sicil Gazetesi istenmemektedir. Ticaret Sicil Gazeteleri açılacak olan kişisel gelişim kursunun faaliyet içeriğine uygun olarak, amaç ve niteliği belirtilmelidir.

Kurucu Temsilcisinin Kurumu Açma, Kapatma, Devir Ve Benzeri İşlemleri Yürütme Yetkisine Sahip Olduğunun Belirlendiği Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı :   Müzik kursu açmadan önce yada sanat kurslarını açmadan önce kurumu yönetecek bir kurucuya yada kurucu temsilcisinin belirlenmesi gerekmektedir. Kurum gerçek kişiye aitse kurucu gerçek kişinin kendisi olmak zorundadır, ancak bu dans kurslarında kurucu tüzel kişi ise şirket ortakları bir kişiyi kurucu temsilcisi olarak belirler. Belirlenmiş olan bu kişi açılacak sanat kursunun bütün yetkilerini taşır. Bu kişisel gelişim kursunda belirlenen kurucu temsilcisi şirket karar defterinde yayınlanır.   Bu yazının bir örneği Milli eğitime götürülmek üzere hazırlanır.                                                                          

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin İmza Sirküsü  :  Açılacak olan dans kurslarında kurucu yada kurucu temsilcisine ait noterlikten hazırlanmış imza beyanı oluşturulmalıdır.   

Yerleşim Planı : Müzik kursu ve Dans kursu açmak istenen yapıya ait yerleşim planı çizilmek suretiyle 3 nüsha ve A3 ebatında hazırlanır.                                                                                                                                          (

Yerleşim Planı CD : Sanat kursu açma şartlarına ait evrak listesinde hazırlanması gereken evraklardan bir taneside sanat kursuna ait hazırlanmış olan yerleşim planının 1 adet CD ye yazdırılmış olarak hazırlanması gerekmektedir.                                                                                                                                    

Resmî Benzeri Okulların Tabi Olduğu Yönetmeliği Uygulama Beyanı  :   Dans kursu nasıl açılır, müzik kursu açmak için hazırlanması gereken evraklardan bir tanesi Resmi ve benzeri kursların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak istediğinin belirten kurucuya ait taahhütnamedir.                                     

Eğitim Personeli Taahhütnamesi: Dans kursu açma evrakları, Müzik kursu açma evrakları içinde olması gereken evraklardan bir tanesi de kurumda gerekli eğitim personeli atayacağınızı dair taahhütnamedir.                                                                                                          

Tapu Senedi Örneği:  Dans kursu açma şartlarından bir tanesi de kullanılacak yapıya ait tapu senedi örneğidir. Son zamanlarda kurum açmak için istenen tapu senedi örneği ibaresine rağmen Özel Öğretim Kurumlarında çalışan memur ve müfettişler tapu senedininde onaylı olarak getirilmesini istemektedir. Bu yüzden müzik kursu açacak olan kişlerin bu noktaya dikkat etmesi gerekmektedir.     

Kira Sözleşmesinin Millî Eğitim Müdürlüğünce Onaylı Örneği : Müzik kursu olacak binaya ait yapılmış olan kira kontratı yine milli eğitim bakanlığının istemiş olduğu kurum açma evraklarında bir tanesidir. Ancak açılacak olan dans kursuna ait hazırlanmış kira kontratı kurum açılış dosyası hazırlanıp milli eğitime sunulduğunda 1 yıl üzerinde geçerli kira kontratının var olması gerekmektedir.                                                       

Kira Sözleşmesini İmzalayanların İmza Sirküsü : Dans kurslarının açılışı esnasında hazırlanacak olan kira kontratında adı geçen kişilere ait imza beyanları hazırlanarak milli eğitim kurum açma evraklarının içinde sunulmalıdır.                                                                                

Binanın Sağlam ve Dayanıklı Olduğuna İlişkin Teknik Rapor ve analiz sonuçları:   Müzik kursu açılacak binaya ait, dans kursu açılacak binaya ait sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor hazırlanmalıdır. Hazırlanan teknik rapora ait mühendisin imza sirküsü, vergi levhası, sim belgesi, itb belgesi olmalıdır.                   

Teknik Raporu Hazırlayanların SİM Belgeleri : Açılacak olan dans kursuna ait teknik raporu hazırlayan inşaat mühendisine ait bu belgenin kurum açma dosyasına konması gerekmektedir.                                                                                     

Teknik Raporu Hazırlayanların İşyeri Tescil Belgeleri : Yine müzik kursu açarken hazırlanan teknik rapora ait inşaat mühendisinin İTB belgesi kurs açma dosyasının içine ilave edilmelidir.                                                                       

Sağlık Müdürlüğü yazısı ve raporu:  Sanat kursu açmak istiyorum diyen kişilerin İlçe Sağlık Müdürlüğünden almış olduğu uygunluk raporunu da kurs açma dosyasının içine koyması gerekmektedir.                                                                                                     

İtfaiye Müdürlüğü yazısı ve raporu : Sanat kursu açmak isteyen kişilerin, kurs açılacak yere ait ilgili birimlerden alacağı yangın önlem raporunu kurs açma dosyasına ekleyerek sunmalıdır.                                                                                                       

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Fotoğrafı: Dans kursu açmak için istenen evraklardan bir tanesi de kurucuya ait 1 adet vesikalık fotoğraftır.                                                                                      

Vergi Levhasının Fotokopisi:  Müzik kursu açma şartlarından bir tanesi de kursa ait var olan vergi levhasıdır. Kurs açarken milli eğitime sunulacak olan kurum açma evraklarının içine kuruma ait vergi levhası da eklenmelidir.                                                                                                                

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Diploması:  Dans kursu açma şartlarından bir tanesi de kurucuya ait eğitim belgesinin kurum açma dosyasının içine eklenmesidir.                                                                                   

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Hizmet Cetveli : Sanat kursu açacak olan kurucuya ait en son çalışmış olduğu kurumun ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınmış olan hizmet cetveli Kurs açma evraklarının içerisine eklenmelidir.                                                                            

Yapı Kullanma İzin Belgesi : Sanat kursu açmak istediğimiz binaya ait yapı kullanım izin belgesi kurs açarken temin edilerek kurs açma dosyasının içerisine konulmalıdır.                                                                                                                    

Okul Müdürü İş Sözleşmesi : Dans kursu açmak isteyen kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait kurum ile müdür arasında yapılmış sözleşme de kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                   

Okul Müdürü Adli Sicil Kaydı :   Müzik kursu açmak isteyen kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait adli sicil belgesi kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                

Okul Müdürü Adli Sicil Beyanı: Dans kursu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait adli sicil beyanı kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                 

Okul Müdürü Hizmet Belgesi : Müzik kursu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye en son çalışmış olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınmış hizmet cetveli kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                   

Okul Müdürü En Son Görev Yerinden Ayrılışını Gösterir Belge : Sanat kursu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye en son çalışmış olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınmış istifa onayı belgesi kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                    

Okul Müdürü Diploması : Müzik kursu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait mezuniyet belgesi kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                                                                     

İsim Hakkı Sözleşmesi :  Dans kurslarının açılışına ilişkin hazırlanan evraklar arasında olması gereken belgelerden biride isim hakkı sözleşmesidir. Daha önce başka bir kuruma ait kullanılmış olan bir isme ait bir kurum açılacak ise İsim Hakkına sahip kişilerden onay alınarak bu belge de kurs açma dosyası içine konulmalıdır.                                                                                                                        

İsim Hakkı Sözleşmesini İmzalayanın Yetkili Olduğuna Dair Belge: Müzik kurslarının açılışına ilişkin hazırlanan evraklar arasında olması gereken belgelerden biride isim hakkı sözleşmesidir. Daha önce başka bir kuruma ait kullanılmış olan bir isme ait bir kurum açılacak ise İsim Hakkına sahip kişilerden onay alınarak bu belge de kurs açma dosyası içine konulmalıdır. Bu isim sahibi olan kişilerin bu ismin kendilerine ait olduğunu belirten tescil belgesinin de kurs açma evrakları arasına konulması gerekmektedir.                                                

İsim Hakkı Sözleşmesini İmzalayanın İmza Sirküsü: Sanat kursu açma konusunda hazırlanan evraklar arasında olması gereken belgelerden biride isim hakkı sözleşmesidir. Daha önce başka bir kuruma ait kullanılmış olan bir isme ait bir kurum açılacak ise İsim Hakkına sahip kişilerden onay alınarak bu belge de kurs açma dosyası içine konulmalıdır. Bu isim sahibi olan kişilerin bu ismin kendilerine ait olduğunu belirten tescil belgesi ve imza sirküleri de kurs açma evrakları arasına konulması gerekmektedir.                                                                          

Asansör TSE Standart belgesi : Bir dans kursu açmak için kurs açılacak bina asansörlü olmalıdır. Ayrıca müzik kursu açılacak olan bu bina da bulunan asansör belediye tarafından denetlenmiş ve uygunluk belgesi almış olmalıdır.                                                                                                              

Araç Gereç Listesi :  Dans kurslarında uygulamak istediğimiz programlara ait talim terbiye kurulunca belirlenmiş programlarda kullanılacak araç ve gereç listeleri kurumda temin edilerek kullanıma hazır bir şekilde olduğu beyan edilmelidir.

Dış Cephe Fotoğrafları : Müzik kursu yada dans kursu olarak kullanılacak binaya ait bina girişini ve binanın tam boyutunu gösteren renkli bina fotoğrafları hazırlanarak kurs açma dosyasına eklenmelidir.                                                                                                                         

Kamera sistemi olduğuna dair yazı : Sanat kurslarından istenmez.                                                                                                     

Adres Kayıt Belgesi : Sanat kursu açılacak binaya ait belediyeden alınmış olan numarataj belgesi kurs açma dosyasının içerisine eklenerek milli eğitime sunulmalıdır.